Χρήση Εικονικής Πραγματικότητας και Τοπικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς για την Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων

 • Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας

  Πλαίσιο χρήσης της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) ως μέρος μιας μικτής μεθοδολογίας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε ενήλικες.
  Περισσότερα
 • Ταξίδι εικονικής πραγματικότητας Virtual Spitfire

  Tαξιδέψτε μέσω εικονικής πραγματικότητας -στο χώρο και στο χρόνο- με ένα αεροσκάφος Spitfire σε Γαλλία, Σουηδία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο και συλλέξτε πληροφορίες για να δημιουργήσετε ένα blog/vlog!
  Περισσότερα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης

  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να αναπτύξουν στους εκπαιδευόμενους βασικές δεξιότητες, αξιοποιώντας τις γνώσεις και το ενδιαφέρον τους για τις μετά-βιομηχανικές περιοχές και συμμετέχοντας σε δράσεις των τοπικών τους κοινοτήτων.
  Περισσότερα
 • Αποστολές Spitfire

  Ηλεκτρονική μάθηση βάσει σεναρίου και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σε ενήλικους, στο πλαίσιο αξιοποίησης της τοπικής βιομηχανικής κληρονομιάς.
  Περισσότερα
 • 1