Använda Virtual Reality (VR) och lokalt industriellt kulturarv för att utveckla nyckelkompetenser

 • Metodhandbok

  Metodisk ram för användning av Virual Rreality (VR) som en del av användning av "blended" media för att höja nyckelkompetensen hos vuxna.
  Läs mer
 • VR Spitfire Journey

  Ta en virtuell flygtur ombord på en Spitfire och samla in information för en blogg / vlogg från ett besök i Frankrike, Sverige, Grekland och Storbritannien.
  Läs mer
 • Kursplan för CPD träningskurs

  Kursplan för vuxenutbildare för att utveckla elevernas nyckelkompetenser genom att använda lokal kunskap, intresse och engagemang i postindustriella landskap i deras närsamhälle.
  Läs mer
 • Spitfire Quests

  Scenariebaserad e-inlärning och matris för lärandemål för att utveckla nyckelkompetenser hos vuxna i ett sammanhang med användning av lokalt industriarv.
  Läs mer
 • 1