STEM

Språk

Digital

Läs- och skrivkunnighet

Kulturell medvetenhet och uttrycksförmåga

Företagande

Medborgerlig

Personlig, social och lärande
 


Intro

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/nourriture-cafe-brunch-matin-3326355/ © Daria Shevtsova
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/nourriture-cafe-brunch-matin-3326355/ © Daria Shevtsova

För att förstå arkivmaterial är det nödvändigt att samla in, analysera och kritisera data. Dessa data kallas historiska källor och kan vara av olika slag: ett papper, ett brev, ett fotografi, en tidning, en video eller till och med i vårt fall en maskin eller en fabrik. Genom “Förstå enkla arkivposter/samlingsregistrering. Hur hittar man material? ” förväntas deltagaren:

- Kunna de olika typerna av arkivsamlingar;

- Lära sig de grundläggande reglerna för hur man arkiverar med enkla registreringsprocesser.

Uppgift

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/vieux-livres-et-globe-dans-la-bibliotheque-3837494/ @Ekrulila fr
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/vieux-livres-et-globe-dans-la-bibliotheque-3837494/ @Ekrulila fr

I denna uppgift bör du: - Få tillgång till den digitala plattformen för de franska nationella arkiven (länk nedan); -Välja ett ämne och undersöka med hjälp av nyckelord; - Välja tre olika arkivposter; - Registrera de arkivposter du väljer i en databas; - Analysera informationen som dokument ger; - Förbereda en text med dina slutsatser.

Steg för steg

Nedan kan du hitta en steg-för-steg-lista för att utföra denna uppgift. Du kan hitta tips och råd om varje steg i filen "Förstå enkla arkivposter-insamlingsprocess".

1- Forskning online

2- Välj arkivposter

3- Ta en titt på arkivet och registrera dig

4- Dokumentanalys då är du redo att förbereda dina slutsatser.

 

Resultat

Om du känner att du uppnått målen ovan - grattis till ditt arbete! Förhoppningsvis är du med denna lilla quest beredd att undersöka online-arkiv.

Utvärdering

Lärandemål

 • Grundläggande regler för hur man arkiverar
 • Lär känna de olika typerna av arkivsamlingar

Förvärvade kunskaper

 • Förstå enkla arkivposter
 • Lär dig hur du hittar material
 • Lär dig hur du systematiserar information
 • Lär dig att arbeta med databaser

Förvärvade färdigheter

 • Utveckla kritiska och empiriska visuella färdigheter
 • Utveckla intervjuförmåga
 • Vet hur man forskar och använder arkivmaterial

Förvärvade kompetenser

 • Hitta samlingar
 • Tolkning av primära och sekundära forskningsdata
 • Kritiskt tänkande
 • Presentera slutsatser baserade på information hämtad från data som samlats in med olika forskningsmetoder
 • Registrera sina egna samlingar