STEM

Språk

Digital

Läs- och skrivkunnighet

Kulturell medvetenhet och uttrycksförmåga

Företagande

Medborgerlig

Personlig, social och lärande
 


Intro

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/photographie-de-mise-au-point-selective-des-pieces-de-l-appareil-
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/photographie-de-mise-au-point-selective-des-pieces-de-l-appareil-

Följande guide hjälper dig att skriva en text för en fotoutställning. Till att börja med krävs en introduktion som förklarar vad syftet med denna fotoutställning är och varför besökarna ska välja att delta i denna utställning. Detta kommer att motsvara en startsida till fotoutställningen. Vi måste sedan dela information om ämnet för fotoutställningen i fråga. Vissa frågor kan ställas i texten, med svar som kan hittas i utställningen. Det kan vara en förklaring från fotografen skriven intill fotografierna eller information som kan hittas när du tar en tydlig titt på ett specifikt foto etc.

Texterna ger mer detaljerad information om själva fotografierna , förklarar vad de representerar och varför de är viktiga för fotoutställningen.

Uppgift

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/cahier-bureau-stylo-ecrite-4195401/ @Karolina Grabowska from Pexe
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/cahier-bureau-stylo-ecrite-4195401/ @Karolina Grabowska from Pexe

Du måste välja ett fotografi och skriva en berättelse om det, om hur den här bilden får dig att känna och vad den representerar. I dokumentet "Uppgift" som bifogas resursavsnittet finns några enkla riktlinjer för uppgiften som du bör följa.

Steg för steg

För att klara uppgifterna måste du ta hänsyn till tips i avsniiet "Process" som bifogas resursavsnittet som ger några tydliga tips om hur du skriver texter. Några bifogade länkar till webbplatser/videor är värda att läsa för att få en bättre förståelse för att skriva.

Genom att genomföra uppgifterna lär du dig mer om principerna för att skriva effektivt, till exempel att uppnå en tydlig och konsekvent ton, liksom vikten av manusprocessen och att balansera bra text med bra design.

 

Resultat

Eleverna kommer att kunna berätta en historia genom att skriva fantastiska texter. En fantastisk fotoutställning bjuder sin besökare på en ögonöppnande resa, formar nya uppfattningar och väcker en varaktig reaktion.

Utvärdering

Lärandemål

  • Deltagarna ska kunna lära sig att analysera ett fotografi och använda sitt kritiska tänkande och tolkning eller till och med sin konstkunskap utforska och utöka sitt eget skrivande.

Förvärvade kunskaper

  • Efter att ha följt utbildningsmaterialet och exempelövningarna borde deltagarna/praktikanterna ha förvärvat praktiska kunskaper om hur man skriver korrekt och tydligt.

Förvärvade färdigheter

  • Deltagarna kommer att utveckla skriftliga färdigheter som kan vara både kreativa och sakliga. Deltagarna kommer att utveckla färdigheter för att tydligt skriva texter så att andra kan förstå.

Förvärvade kompetenser

  • Deltagarna kommer att kunna reflektera över sin egen förmåga att fånga saker skriftligt både exakt och tydligt.