STEM

Språk

Digital

Läs- och skrivkunnighet

Kulturell medvetenhet och uttrycksförmåga

Företagande

Medborgerlig

Personlig, social och lärande
 


Intro

Industrier i hamnen i Pireus, Aten, Grekland.
Industrier i hamnen i Pireus, Aten, Grekland.
Milan Gonda, Getty Images, https://www.canva.com

När var det senast du besökte ett industrimuseum eller industriarv? Hur mycket vet du om det industriella arvet i ditt land, Europa och världen?

Uttrycket ”industriellt arv” för tankar till påtagliga rester av historien relaterad till industri och teknik, inklusive byggnader som fabriker eller lager, maskiner, verktyg och produkter, transport- och kommunikationsinfrastruktur men också landskap, kända som industriella landskap, t.ex. gruvor. Det finns dock också en immateriell sida av det industriella arvet som omfattar kompetens, kunnande och expertis; hantverk och innovativa processer relaterade till olika branscher, men också gott om minnen, erfarenheter och berättelser som finns i form av skriftliga, visuella eller muntliga källor.

Denna quest fokuserar på det konkreta industriella arvet och syftar till att väcka intresse och entusiasm för att utforska lokala, europeiska och världsomspännande industrimuseer, platser och teman. Genom att utföra relevant forskning och göra besök (personligen eller virtuellt) kommer du också att kunna förstå de olika möjligheterna till turism och de kulturella och ekonomiska perspektiv som finns för postindustriella regioner.

Uppgift

Svartvitt fotografi av lok och vagnar bredvid en fabrik.
Svartvitt fotografi av lok och vagnar bredvid en fabrik.
Frans Van Heerden, https://www.canva.com

Industriella platser, som en del av vårt kulturarv, vårdar vårt industriella förflutna, minnen och viktiga milstolpar i utvecklingen, inte bara för den nationella historien utan också för mänsklighetens historia. Din uppgift är att genomföra en online-forskning och utforska de olika online-källor som är relaterade till industriområden och reflektera över god praxis för användning av industriarv och återanvändning av kulturminnen/platser för turismrelaterade ändamål. Du uppmuntras starkt att ta reda på mer om industrimuseerna och kulturarven i ditt land och - varför inte - anordna ett besök hos några av dem inom en snar framtid.

Steg för steg

Du uppmuntras att börja din forskning genom att besöka Europarådets webbplats, som ingår i resursavsnittet. Med över 1 800 platser i alla europeiska länder är "European Route of Industrial Heritage" ett utmärkt tillfälle för dig att utforska milstolparna i europeisk industrihistoria med fokus på ditt land.

Sök efter teknisk innovation, vetenskapliga upptäckter och vardagliga berättelser från arbetarnas liv och identifiera "bevis" för att industriområden verkligen är en del av vårt gemensamma europeiska minne. Olika teman uppgraderas för att belysa det europeiska sammanhanget för industrialisering och industrins arv för turismens utveckling.

European Route of Industrial Heritage (ERIH) är utan tvekan en värdefull källa, tillsammans med The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) och naturligtvis världsarvslistan av UNESCO. Utforska denna lista och sök efter de världsarv som finns i ditt eget land. Hur många av dem är industriella?

 

Resultat

Denna quest, som utarbetats i linje med Europarådet, framhåller att industrialiseringen är en väsentlig del av vårt europeiska arv och format vår kontinents historia, landskap och européernas liv under de senaste 200+ åren sedan den industriella revolutionen. I varje land finns det gott om industriområden, monument och museer - okända för många människor - som kan väcka vår lokala, nationella, europeiska eller till och med världshistoria till liv och bygga broar mellan nationer och människor.

Utvärdering

Lärandemål

  • Eleverna reflekterar över den nuvarande rollen och framtida riktningar för industriarvet som en sociokulturell och ekonomisk resurs.

Förvärvade kunskaper

  • Eleverna kommer att känna igen ikoniska industrimuseer och platser på lokal, europeisk och världsomfattande nivå och inspireras att besöka dem personligen eller virtuellt.

Förvärvade färdigheter

  • Deltagarna utvecklar färdigheter för att inkludera olika perspektiv.

Förvärvade kompetenser

  • Eleverna ställer frågor om det gemensamma europeiska industriarvet och utforskar tematiska scenarier med fokus på sin egen historiska identitet.