STEM

Språk

Digital

Läs- och skrivkunnighet

Kulturell medvetenhet och uttrycksförmåga

Företagande

Medborgerlig

Personlig, social och lärande
 


Intro

Foto FTiare
Foto FTiare
Getty Images Pro, via https://www.canva.com

När vi lyssnar på låtar från olika kulturer, även om vi inte kan förstå texterna och sjunga orden, har vi fortfarande möjlighet att känna denna kultur på ett unikt sätt som talar direkt till vår själ. Musik är trots allt ett universellt språk!

Från klassisk musik till traditionella folkvisor och från samtida popmusik i olika stilar till barns trallar kan låtar erbjuda en unik glimt av andra människor, platser och deras respektive kulturer. Har du någonsin kommit på hur många låtar som har inspirerats av länder, regioner och berättelser relaterade till artisters hemstäder?

Denna quest strävar efter att göra dig inte bara till en musikjournalist utan också till en textförfattare! Du kommer att utforska andra länders kultur som förmedlas genom musik och dessutom blir du motiverad att skriva dina egna sångtexter, inspirerade av din hemstad.

Uppgift

Foto Matt Benoit
Foto Matt Benoit
Getty Images via https://www.canva.com

Vi älskar alla att lyssna på musik och de flesta av oss vet redan att många låtar har inspirerats av platser och städer som är meningsfulla för artisten / artisterna. Några av dessa låtar har verkligen blivit populära hits som ger uttryck för glädje och stolthet för städerna! Låtarna behandlar dock inte alltid städer positivt, det är därför det finns många texter som beskriver dem som mörka platser, brutala och ovänliga. Men även dessa låtar talar sin "fula sanning" på ett unikt sätt. Denna quest syftar till att vidga din musikaliska horisont genom att erbjuda dig möjlighet att lära dig mer om kulturer i andra länder och samtidigt få nya perspektiv på din egen stad!

Steg för steg

Questen består av två delar. Först bör du använda webblänkarna i resursavsnittet och naturligtvis lyssna på olika låtar som har inspirerats av specifika platser. Celebrity Cruises har skapat en interaktiv musikkarta efter att ha analyserat texterna till singlar på topplistorna sedan 1960-talet och letat efter låtar inspirerade av städer, stadsdelar och länder. Informationen organiseras efter artist, genre och decennium. Därför uppmuntras du att kontrollera vilka platser, årtionden och genrer som är de mest populära.

Men eftersom denna karta är inriktad på singlar som bara finns på topp 40 i Storbritannien och USA, bör du också kolla musiklistorna som är inspirerade av Virtual Spitfires partners och lyssna på låtar skrivna för Aten, Stockholm, Birmingham och Korsika. Vad sägs om att leta efter låtar om andra platser på YouTube och skapa din favoritlista?

Den andra delen av questen strävar till att göra dig till en textförfattare. Börja med att titta på Ted Talk av den engelska musikern och skådespelaren Sting (med undertexter på 26 språk). Hans tidiga liv dominerades av ett skeppsvarv och han drömde om inget annat än att undkomma det industriella slitet. Efter många år fann Sting sig själv kanalisera berättelserna om varvsarbetarna han kände i sin ungdom till sångmaterial.

Är du redo att skriva en låt inspirerad av din stad? Se videon med tips för nybörjare och för ytterligare vägledning läs dokumentet som laddats upp i resurserna.

 

Resultat

Musik och sånger anses vara en av mänsklighetens äldsta former av självuttryck. Dessutom kan de ses som en magisk spegel som återspeglar historia och kultur på en plats, i staden och i hela landet. Att hålla öronen öppna, både bokstavligt och metaforiskt, innebär att du förblir öppen på ett positivt sätt för att få medvetenhet och acceptans för andra, samtidigt som du får en bättre förståelse av dig själv och din omgivning.

Utvärdering

Lärandemål

  • Denna quest hjälper eleverna att aktivt engagera sig i hur man lär sig om världen. Den innebär fördjupning av färdigheter, kunskap, förståelse, känslor och förmåga att reflektera.

Förvärvade kunskaper

  • Eleverna interagerar bättre med sin egen omvärld och på ett mer konstnärligt sätt relaterar till sin egen stad, dess landskap, dess människor och deras berättelser.

Förvärvade färdigheter

  • Deltagarna utvecklar färdigheter för att inkludera flera perspektiv där olika åsikter kommer fram.

Förvärvade kompetenser

  • Eleverna förstärker sin kulturella förståelse genom att lyssna (och kanske sjunga!) sånger från olika länder.