STEM

Språk

Digital

Läs- och skrivkunnighet

Kulturell medvetenhet och uttrycksförmåga

Företagande

Medborgerlig

Personlig, social och lärande
 


Intro

Gammal lykta
Gammal lykta
Copyright free, Creative Commons, or your own photo

Det är viktigt att förstå entreprenörskap när det gäller arv. Detta kommer att hjälpa till att visa hur tidigare stora industriföretagare har påverkat nuet och framtiden.

Det är viktigt när du tänker på din quest och tar reda på arv, att detta också kommer att förändra ditt perspektiv på arv på något sätt.

Under ditt projekt kan du avslöja nya fakta eller information eller få insikter som ger dig en förståelse för det förflutna.

Du kan också träffa nya människor som har ett annat perspektiv på arv och som hjälper till att forma din syn på arvet och dess plats i det moderna samhället.

Uppgift

Gamla böcker och jordklot i ett bibliotek
Gamla böcker och jordklot i ett bibliotek
Copyright free, Creative Commons

Som kurator försöker du göra ditt bästa för att förstå entreprenörer när det gäller industriellt arv, din uppgift är att forska i ditt grannskap och komma över artefakter som du kan sammanställa och katalogisera på ett museum. Du kan ta bilder av dessa artefakter för att göra denna uppgift ännu bättre. För att förstå vikten av dessa artefakter kan du tänka på följande: vad är artefakten? varför är det viktigt där jag bor? Frågan "Varför" är viktig i arvssammanhang.

Nästa steg är att registrera dina fynd i dokument med foton eller videor. När du har gjort detta kan du dela detta med andra människor.

Steg för steg

Läs igenom den bifogade informationen om hur du skall sammanställa information för ett museum. Du kan arbeta i grupp eller på egen hand. Bifogad är information om hur du skulle ordna artefakter i ett museum för den uppgift du kommer att forska kring och skaffa så mycket information som möjligt som kan användas i ett museum om en industriell entreprenör och som haft inverkan på stället där du bor.

Det finns några frågor du behöver för att undersöka detta. En ytterligare uppdelning av detta finns i resursdelen med rubriken Uppgift. Där finns frågorna som du behöver för att samla information om en industriell entreprenör.

 

Resultat

För många är arv ett minne blott som inte har någon betydelse för hur de lever idag, så när de får en koppling till ett arv blir det en njutningsfylld sak och ett sätt att förstå hur det förflutna och nuet hänger ihop.

Njutningen leder till att du vill veta mer om arvet där du bor. Det finns några bra exempel på tidigare och nuvarande arv, nämnas kan världsarvet St Fagan's i Cardiff.

Att ha fått en nyfunnen njutning eller passion kanske kan leda dig till volontärarbete någonstans som stöder arv, skapar information och samlingar som hjälper människor att förstå sitt arv och hjälper människor att fullt ut engagera sig i det.

Utvärdering

Lärandemål

  • Eleverna kommer att reflektera över artefakter i lokalsamhället och hur man utvecklar och ordnar samlingar. Eleverna kommer att gå igenom steg för steg -processen för att ta fram en samling som kan vara baserad i deras grannskap.

Förvärvade kunskaper

  • Kunskap om arv på den plats eller stad där jag bor.

Förvärvade färdigheter

  • Deltagaren kommer att ha lärt sig färdigheterna för att skapa en utställning i ett lokalt utrymme

Förvärvade kompetenser

  • Deltagaren kommer att bli mer kompetent i att forska och katalogisera information från och för sitt närsamhälle genom att genomföra denna quest