STEM

Språk

Digital

Läs- och skrivkunnighet

Kulturell medvetenhet och uttrycksförmåga

Företagande

Medborgerlig

Personlig, social och lärande
 


Intro

Ett gult kraftverk
Ett gult kraftverk
Copyright free, Creative Commons,

Industriella och kulturella arvsplatser som har återanvänds i städer, till exempel Castle Vale i Birmingham, den tidigare platsen för RAF Castle Bromwich, är idag bostadsområden. Några f.d. industrianläggningar och byggnader är idag industrimonument eller museer.

De är nu platser vi människor antingen bor på eller är platser vi kan lära oss något av. I vissa fall är de samhällen både med hem och ikoniska byggnader att besöka.

Syftet med denna quest är att ge eleverna tillgång till industrihistoria och industrikultur och koppla dem till det postindustriella landskapet när det gäller återanvändning av industriområden.

Med länkarna till det postindustriella arvet kan du bli mer bekant med ämnet och mer medveten om platser för industrikultur i ditt närområde.

Uppgift

Ett stort tomt utrymme i en gammal fabrik
Ett stort tomt utrymme i en gammal fabrik
Copyright free, Creative Commons,

Arbeta på egen hand eller tillsammans i grupp och undersök och dokumentera information om en plats för industriellt arv som har återanvänts på något sätt. Ta några bilder på platsen och undersök hur det brukade se ut och jämför det förflutna med nuet.

Skapa en presentation som kan laddas upp online för att skapa en virtuell utställning.

Tänk på följande:

 • Hur förändrades industriområdet?
 • Hur såg platsen ut?
 • Hur ser den ut idag?
 • Beskriv vad som återstår av den ursprungliga platsen? Finns det fortfarande några speciella landmärken?
 • Varför är denna plats viktig?

Steg för steg

Uppgiften kan genomföras på egen hand eller genom arbete i grupp.

Börja med att använda ditt lokala bibliotek eller internet och undersök lokala kulturarv som du kanske vill besöka.

Om ni arbetar tillsammans i grupp och diskuterar era resultat, era tankar och idéer om varför detta skulle vara ett bra ställe att besöka för uppgiften, kom överens om vad ni ska göra och dela upp uppgifterna mellan er. Dokumentera ditt besök med film och fotografier som enkelt kan laddas upp till internet.

Internet är ett bra verktyg för att lära sig mer om historien och den kulturella betydelsen av en industriområde. Tillsammans med internet är lokala bibliotek arkiv och människor själva bra källor till information om kulturarv och dess lokala betydelse.

Använd forskningsresultaten för att göra din presentation om utvecklingen av denna plats till ett ställe för postindustriellt arv och använd också dokumenten för att förmedla dina resultat i form av en liten presentation eller utställning.

 

Resultat

Att förstå hur industriområden har återanvänds och deras historiska sammanhang kan vara intressant.  Samhället och staden du bor i är ofta omedvetna om det industriella arv det har, eller den roll det har spelat i historien. Att skapa resurser som kan visas i ditt lokala bibliotek eller samhällscentrum, kan vara ett bra sätt att marknadsföra ditt eget samhällsarv ytterligare för att främja och bevara vittnesbörd om livsstilen och den ekonomiska utvecklingen där du bor.

Utvärdering

Lärandemål

 • Du kommer att få en god förståelse för hur industriområden har återanvänds och industriellt arv från 1700 -talet och framåt och hur samhällen har påverkats av industriområden där du bor.
 • En medvetenhet skapas om stället där bor har påverkats av historiska industriområden.
 • En förståelse för förhållandet mellan industri och samhälle ur ett industriellt arvsperspektiv. Och hur de påverkade det sociala, kulturella och politiska livet i de samhällen vi lever i.

Förvärvade kunskaper

 • du har god allmän kunskap om ditt samhälles historia och dess industrikultur samt dess specifika kunskap om nyckelteknologi som spelar en stor roll i lokal ekonomisk historia
 • Du är också bekant med historien om några utvalda industrier vars tidigare anläggningar synliggörs som platser för kulturarv,

Förvärvade färdigheter

 • Du kan vidarebefordra din kunskap till dem som är intresserade.

Förvärvade kompetenser

 • Du kan jämföra de befintliga förhållandena i din egen region med situationen i andra regioner.